Kierunki kształcenia

Projekty i staże

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na  rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.
Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

2.  Uzyskane kwalifikacje:

•    TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
•    TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

3. Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzić własną działalność

4. Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch  pracowniach gastronomicznych, doskonale  wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta.  Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.

5. Dodatkowe zajęcia:

•    pokazy szefów kuchni,
•    konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
•    wyjazdy na targi branżowe,
•    przygotowanie i organizacja bankietów,
•    wycieczki zawodowe do restauracji, hoteli i zakładów gastronomicznych

6. Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

•    kurs obsługi kelnerskiej
•    kurs barmański,
•    kurs baristy,
•    kurs carvingu,
•    kurs dekoracji ciast i tortów

7. Staże krajowe:

W związku z realizacją projektu „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, uczniowie klasy pierwszej i drugiej odbywać będą wakacyjne, płatne staże w zakładach gastronomicznych, trwające cztery tygodnie.

8. Staże zagraniczne:

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Obecnie realizowane są staże do Portugalii i Włoch. Uczniowie odbywają wówczas praktyki w nowoczesnych, doskonale wyposażonych restauracjach i hotelach, gdzie mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, a dodatkowo mogą poznać tradycje, potrawy, zwyczaje i kulturę  odwiedzanego kraju.

9. Nauczane przedmioty zawodowe:

Teoretyczne:
•    Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
•    Działalność gospodarcza w gastronomii
•    Język angielski zawodowy
•    Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
•    Zasady żywienia
•    Usługi gastronomiczne
•    Organizacja produkcji gastronomicznej

Praktyczne:

•    pracownia gastronomiczna
•    pracownia obsługi klienta
•    pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Przedmioty ogólnokształcące rozszerzone:
-  biologia ,
-  język angielski.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Baza szkół zawodowych w woj. podkarpackim TŻiUG

11. Opisy i galerie zdjęć:

ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW ZST-W W TRZCIANIE - PORTUGALIA '2021

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW ZST-W W TRZCIANIE - HISZPANIA '2021

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Tłusty Czwartek przez dzień cały słodkim królem – pączek mały!

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Plince z pomoćką” czyli o tym, jak uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych poznają regionalne potrawy

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowania potraw wigilijnych

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów I klasy TŻiUG

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie klasy III TŻiUG w czasie zajęć praktycznych w pracowni gastronomicznej

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie klasy I TŻiUG w czasie zajęć praktycznych w „Pracowni technologii gastronomicznej”

 Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowują się do egzaminu zawodu z kwalifikacji

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy IV podczas zajęć w pracowni obsługi klienta

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulinarne popisy naszych uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych podczas zajęć praktycznych '2020

Zobacz dokumentację fotograficzną - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzanie potraw smażonych panierowanych z mięs zwierząt rzeźnych oraz sposób ich ekspediowania przez uczniów ZST-W w Trzcianie podczas zajęć praktycznych '2020

Zobacz dokumentację fotograficzną  - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kawy, czyli święto kawoszy '2020

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć- TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TŻiUG W HISZPANII '2019

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć- TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TŻiUG WE WŁOSZECH '2019

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć- TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce dla ZST-W za „Najlepsze stoisko targowe”

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka zawodowa do hotelu Senator Gran Via

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA '2018

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs baristy '2018

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TŻiUG WE WŁOSZECH '2018

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć- TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne '2018

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS BARMAŃSKI '2018

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SAŁATKA NA MEDAL” – KONKURS GASTRONOMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Podkarpackie Regionalia z udziałem uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z ZST-W z Trzciany

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia fusion, czyli artystyczne dzieła na talerzu

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w ZST-W w Trzcianie

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kotleta Schabowego '2017

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TŻiUG w ramach zajęć z przygotowania zawodowego przyrządzali tradycyjne potrawy kuchni portugalskiej

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz galerie zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawior z soku? Czy to możliwe?

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s that smell?- kuchenne inspiracje

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka uczniów klasy I TŻiUG

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty kulinarne '2017 - owoce morza

 Czytaj więcej i zobacz galerie zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koktajl w wykonaniu uczniów ZST-W cz.1

 Czytaj więcej i zobacz film - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe smaki – tajniki kuchni wegetariańskiej cz.1

 Czytaj więcej i zobacz film - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe smaki – tajniki kuchni wegetariańskiej cz.2

 Czytaj więcej i zobacz film - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlekovita w ZST-W w Trzcianie

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Obsługa to sztuka, a kelner to aktor...”

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień bez Papierosa (World No Tabacco Day)

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty kulinarne TŻiUG '2016

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Kulinarny '2015

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty kulinarne - „Nieznany smak podrobów”

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół T-W w Trzcianie na EKOGALI '2015

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs barmański '2015

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs dekoracji ciast i tortów '2015

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer część żywienia człowieka

Pracownia żywienia człowieka - WIDOK 1

Pracownia żywienia człowieka - WIDOK 2

Pracownia wykładowa - WIDOK

 

 

 

 

 

Sekrety kuchni japońskiej '2014

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TŻiUG w Hotelu Zimowit ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ w Rzeszowie

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Słodycz dla ust, Radość dla oka"

 Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka przedmiotowa klasy II TŻiUG '2014

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaki kuchni węgierskiej ' 2014

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS CARVINGU '2014

 Czytaj więcej i zobacz zdjęcia - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

MLEKOVITA w ZSTW w Trzcianie '2014

Czytaj wiecej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

Papieros kontra jogurt pod patronatem Mlekovity '2014

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

My i Miedzynarodowe Targi w Rzeszowie

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs pt. "W krainie dyni"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczyliśmy w Festiwalu Kultur i Jadła Kresowego

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Podkarpackie Regionalia '2013

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Kurs barmański '2013

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz zrzuty slajdów z kursu barmańskiego - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs baristy '2013

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczyliśmy w EKOGALI '2013

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenna inicjatywa uczniów ZSTW w Trzcianie

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ZSTW prezentują umiejętności gastronomiczne

Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs kulinarny "Zdrowie na talerzu" '2012

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs kulinarny pt. "Deser z nutką mięty"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs kulinarny pt. "Sałatka na medal"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

"Profesjonalizm to nasz domena" - warsztaty walentynkowe dla szkół gimnazjalnych '2012

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

POTRAWY STAROPOLSKIE '2012

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY STÓŁ '2011

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć -TUTAJ

 Zobacz pokaz slajdów - TUTAJ

 

 

 

 

 

Marchewka kontra papieros '2011

 Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ  

 Zobacz pokaz slajdów - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

Pracownia żywienia człowieka '2011

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ 

Zobacz pokaz slajdów - TUTAJ

Zobacz zajęcia praktyczne w tej praocowni  - TUTAJ

 

 

 

 

Uczniowie TŻiGD na wycieczce zawodowej w Górnie

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

ZIEMNIACZANY DZIEŃ '2011

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie integracyjne klasy I i IV TŻiGD

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczymy w dniach otwartych szkoły

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz galerię zdjęć -  TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Stroiki świąteczne '2008

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz zdjęcia stroików świątecznych - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

Przygotowywaliśmy potrawy i dekorowalismy stoły podczas sesji ekologicznej '2007

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz naszą pracownię żywienia człowieka

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer