Kierunki kształcenia

Projekty i staże

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK WETERYNARII

1. Opis zawodu:

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje  zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Zobacz nowe samochody do nauki jazdy - TUTAJ

2. Uzyskane kwalifikacje:

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
Absolwent może m. in. podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

4. Warunki nauki – baza dydaktyczna

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, z której korzystają uczniowie na zajęciach praktycznych oraz dodatkowych. W skład niej wchodzą:

- dwie sale do nauczania zarówno przedmiotów zawodowych teoretycznych jak i praktycznych. W jednej z nich znajdują się terraria zamieszkiwane przez gekona, agamy, węże, ślimaki oraz patyczaki. Mamy także akwarium, w którym mieszkają dwa żółwie czerwonolice.

- dwa laboratoria wyposażone w sprzęt do badania krwi, moczu, kału, posiewów mikrobiologicznych oraz zestawy do wytrawiania mięsa.

- pracownia zabiegowa składająca się z pomieszczenia diagnostycznego, w którym wykonuje się badanie USG, EKG oraz pomieszczenia zabiegowego ze stołem zabiegowym, nowoczesną lampą zabiegową i bakteriologiczną.

- prosektorium w którym młodzież zdobywa wiedzę z zakresu anatomii

- pracownia pielęgnacji zwierząt w której znajdują się dwa dobrze wyposażone stanowiska groomerskie.

- hala ujeżdżeniowa z nowoczesną stajnią, w której młodzież zdobywa umiejętności jeździeckie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

-  dzięki projektowi „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy” nauka będzie wzbogacona o nowoczesny sprzęt: fantom psa do RKO, łapa do iniekcji, solarium dla koni oraz sprzęt do stacjonarnej fizjoterapii koni.

5. Dodatkowe zajęcia:

W naszej szkole uczniowie uczący się w technikum weterynarii zdobywają dodatkowe kwalifikacje na zajęciach „Wykorzystanie jazdy konnej do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia”.
Młodzież przygotowywana jest do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dwóch blokach tematycznych:
- weterynaria
- produkcja zwierzęca

6. Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

Dzięki projektowi „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy” uczniowie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 będą mogli odbyć bezpłatny kurs:
 - groomingu
- terrarystyki
- masażu koni

7. Staże krajowe:

W ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy” uczniowie będą mieli możliwość odbycia wakacyjnych staży w gabinetach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt. Stażyści będą otrzymywać stypendium w wysokości 997,40 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu.
Uczniowie będą mogli brać udział w wyjazdach studyjnych do Rezerwatowej Hodowli Konika Polskiego we Floriance, do Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. oraz do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

8. Staże zagraniczne:

1. W 2018r. w lutym odbędzie się kolejny wyjazd 15-sto osobowej grupy do Portugalii na 3-tygodniowy staż w lecznicach weterynaryjnych.
2. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 odbędą się wyjazdy kolejnych grup na staże w lecznicach weterynaryjnych do Portugali

9. Nauczane przedmioty:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- Biologia
- Chemia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
- Prowadzenie działalności gospodarczej
- Język angielski zawodowy
- Przepisy ruchu drogowego
- Anatomia i fizjologia zwierząt       
- Chów i hodowla zwierząt    
- Inseminacja zwierząt
- Choroby i pielęgnacja zwierząt     
- Diagnostyka weterynaryjna   
- Administracja weterynaryjna   
- Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
- Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
- Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
- Zabiegi weterynaryjne
- Analityka weterynaryjna     
- Kontrola i nadzór weterynaryjny   
- Nauka jazdy ciągnikiem

Uczniowie naszej szkoły odbywają 2- tygodniowe praktyki w drugiej i trzeciej klasie.

10. Baza szkół zawodowych w woj. podkarpackim TW

11. Opisy i galerie zdjęć:

 

ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW ZST-W W TRZCIANIE - PORTUGALIA '2021

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie zawodowe uczniów klasy II TWA w ramach programu Erasmus+

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenowe zajęcia praktyczne

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH INWENTARSKICH - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PROWADZENIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 2TWD

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Stawiamy na profesjonalizm"

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTOWANIE MLEKA - BADANIE TOK - TERENOWY ODCZYN KOMÓRKOWY

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne uczniów III klasy TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTYFIKACJA KONI - PASZPORT

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów II klasy TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów II klasy TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów III klasy TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAJĘCIA Z "JAZDY KONNEJ" KLASY III LO

Czytaj i zobacz film - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONYWANIE POMIARÓW ZOOMETRYCZNYCH ZWIERZĄT '2021

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykonywanie pomiarów zoometrycznych zwierząt

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia laboratoryjne uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne uczniów IV klasy TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie z klasy IV TW podczas zajęć praktycznych - pobieranie krwi i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie z klasy IV TW podczas zajęć praktycznych - badanie moczu

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie z klasy IV TW podczas zajęć praktycznych - badanie moczu

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne w klasie IV TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne w klasie IV TW

Czytaj i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ZST-W w Trzcianie podczas zajęć praktycznych w czasie COVID od 19 do 24.10.2020r.

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy III TW podczas zajęć praktycznych w czasie COVID-19 cz.2

Zobacz dokumentację fotograficzną - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS GROOMINGU '2019

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TW W PORTUGALII '2019 - V wyjazd

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TW W PORTUGALII '2019 - IV wyjazd

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne uczniów technikum weterynarii w zakresie chirurgii i pielęgnacji '2019

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny sukces w technikum weterynarii w ZST-W Trzciana '2019

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW TW W PORTUGALII '2018 - III wyjazd

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo uczennicy technikum weterynarii w XX edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół rolniczych '2018

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta gościa '2018

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd studyjny do Ostoi Rezerwatowej Hodowli Konika Polskiego we Floriance

Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2018

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna atrakcji Noc Biologów w Rzeszowie

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs pt. "Przygotowanie konia do sprzedaży lub pokazów"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Film prezentujący szkolny konkurs pt. "Przygotowanie konia do sprzedaży lub pokazów"

 

Zespół Szkół T-W w Trzcianie zaprasza!

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spójrz, bo za płotem tyle się dzieje - Nowa stajnia dla koni w ZST-W w Trzcianie już po odbiorze

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

"Obiektywem w koński cwał"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs masażu koni

Czytaj więcej - TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

"NASZE GADY"

Czytaj więcej i zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły uratowali tonącego kotka

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka uczniów klasy IV TW do Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej

Źródło: TVS Telewizja Sędziszów Małopolski

https://www.youtube.com/channel/UCFJOlPtH8v7SeC5sqwSBz9w

 

Kurs instruktora hipoterapii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii '2017

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer - ujeżdżalnia koni ZST-W w Trzcianie

Zobacz 3 widoki i czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRELAND AGAIN – EPISODE 3 PART 1

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRELAND AGAIN – EPISODE 3 PART 2

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRELAND AGAIN – EPISODE 3 PART 3

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRELAND AGAIN – EPISODE 3 PART 4

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRELAND AGAIN – EPISODE 3 PART 5

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI "OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2017"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce w konkursie Bliżej pszczół – bliżej świata, przyrody i bliżej Boga

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LOS ZWIERZĄT- REAGUJ! HISTORIA PSA, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne klasy III TWb z opatrywania, usztywniania i gipsowania kończyn

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiermasz "Rzeczy niechciane dla zwierząt niechcianych"

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie na stażu w Irlandii '2016 - II wyjazd

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne uczniów klasy III TWA

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza uczennica odnosi sukcesy

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie dni naszych uczniów w Irlandii

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie na stażu w Irlandii '2016 cz.3

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie na stażu w Irlandii '2016 cz.2

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie na stażu w Irlandii '2016 cz.1

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce uczennicy klasy II Technikum Weterynarii Julii Borkowskiej

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia terenowe klasy II B TW

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy olimpijczyka na szczeblu centralnym!

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne klasy II TW

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy I i II TW podczas konferencji w Poznaniu

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka klasy II TW do Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne koni klasy III TW '2016

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne z przedmiotu produkcja zwierzęca II TW

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA KRYTEJ UJEŻDŻALNI KONI W ZSTW W TRZCIANIE

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telewizja Rzeszów w ZSTW w Trzcianie

Uroczystość otwarcia krytej ujeżdżalni koni w naszej szkole relacjonowała TVP Rzeszów. Materiał został wyemitowany w wiadomościach głównych TVP Rzeszów w dniu 22.03.2016r. (21 minuta 40 sekunda).

 

 

 

 

 

 

 

"Obiektywem w koński cwał" '2016

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi weterynaryjne klasy III TW '2016

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisali o Nas w mediach!

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

Źródło: http://rzeszow.eska.pl/newsy/w-trzcianie-powstala-ujezdzalnia-koni-za-2-miliony-zlotych-galeria/119009

 

 

 

 

 

 

 

CAVALIADA Lublin '2016

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka klas II TW A i B do wytwórni pasz

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy II TW podczas zabiegów pielęgnacyjnych psów

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer część weterynaryjna

 Pracownia weterynaryjna - WIDOK

Laboratorium - WIDOK 1 

Laboratorium - WIDOK2 

Prosektorium - WIDOK1 

Prosektorium - WIDOK 2

Zobacz opis części weterynaryjnej - TUTAJ

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

 Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi weterynaryjne klasy II TW

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi weterynaryjne klasy III TW

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń z pasją - Diana Pac

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie budowy krytej ujeżdżalni koni - październik '2015

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępy w budowie krytej ujeżdżalni koni - sierpień '2015

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępy w budowie krytej ujeżdżalni koni - czerwiec '2015

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępy w budowie krytej ujeżdżalni koni - maj '2015

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa krytej ujeżdżalni koni w naszej szkole 'marzec 2015

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia i krótki filmik - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybieg i padok dla koni

Czytaj i zobacz więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW podczas CAVALIADY '2015

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs instruktora hipoterapii '2014

Czytaj więcej  - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia hipoterapii na obiekcie naszej szkoły

Czytaj więcej  - TUTAJ

Z uwagi na ochronę danych osobowych prezentujemy wybrane zdjęcia z zajęć hipoterapii - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW w Anglii (Warrington) 

Czytaj więcej  - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć i pokaz slajdów  - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II TW wykonuje badania trychinoskopowe mięsa

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

Klasa II TW na wycieczce zawodowej w Pukarzowie

Czytaj więcej - TUTAJ

 

Nauka jazdy konnej w naszej szkole

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa psów rasowych - Rzeszów '2012

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć -TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW wykonują badania USG zwierząt

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć -TUTAJ

 

 

 

 

  

 

Klasa III TW podczas zajęć w szkolnym laboratorium

 Czytaj więcej -  TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW podczas korekcji racić

 Czytaj więcej TUTAJ

 Zobacz więcej zdjęć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

TW pobiera krew od zwierząt

 Czytaj więcej TUTAJ

 Zobacz  więcej zdjęć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW podczas jazdy konnej

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

Zobacz pokaz slajdów - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW na wycieczce

 Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW podczas wycieczki do Lecznicy zwierząt egzotycznych w Warszawie

 Zobacz więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie TW podczas zajęć weterynaryjnych

 Zobacz pokaz slajdów z wyjazdu uczniów TW do Anglii

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer