Kierunki kształcenia

Projekty i staże

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1. Opis zawodu:

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne
i materiał szkółkarski.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak
i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

2. Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
-R.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
-R.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
- właścicieli obiektów krajobrazowych
- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

4. Nauczane przedmioty:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- Geografia
- Język angielski

 Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
- Podstawy architektury krajobrazu
- Rośliny ozdobne w architekturze
- Obiekty małej architektury krajobrazu
- Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
- Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
- Przepisy ruchu drogowego kategorii T

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
- Projekty obiektów architektury krajobrazu
- Prace w obiektach architektury krajobrazu

Uczniowie naszej szkoły odbywają dwu tygodniowe praktyki w drugiej i trzeciej klasie.

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer