Kierunki kształcenia

Projekty i staże

POWER 2017

 

INFO O PROJEKCIE

Do najważniejszych celów projektu wynikających z potrzeb naszej placówki należy zaliczyć:
 1. Zapewnienie merytorycznej jakości praktyk zawodowych poprzez implementację systemu ECVET.
 2. Zwiększenie szans uczniów pochodzącym z terenów Polski południowo-wschodniej, na europejskim i krajowym rynku pracy m.in poprzez skompletowanie portfolio zawodowego, w tym zdobycie certyfikatów zawodowych wydanych przez organizację wysyłającą, przyjmującą oraz dokument EUROPASS Mobility.
 3. Poprawę znajomości języków obcych, w tym terminologii zawodowej.
 4. Poznanie warunków pracy za granicą.
 5. Wykształcenie odpowiednich postaw u uczniów: wzbudzenie i umocnienie przedsiębiorczości, konkurencyjności,
 samodzielności, otwartości, tolerancji ułatwiających wykonywanie wyuczonego zawodu za granicą i radzenie sobie w nietypowych okolicznościach.
 6. Wzmocnienie wiary we własne siły i zachęcenie do samodoskonalenia.
 7. Poznanie historii i kultury oraz warunków życia, odpoczynku i pracy innych krajów UE.
 8. Kształcenie umiejętności dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności, krytycznego myślenia, podejmowania świadomych decyzji oraz współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 9. Wzmocnienie procesów innowacyjnych i podniesienie standardów usług weterynaryjnych, gastronomicznych i fryzjerskich w regionie na skutek upowszechniania projektu.
 10. Zwiększenie atrakcyjności szkoły w związku z bogatą ofertą edukacyjną zawierającą staże zagraniczne.
 12. Poprawa wizerunku szkoły jako nowoczesnej placówki, współpracującej z innymi w krajach UE.
 13. Kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz dzielenia się doświadczeniami
 14. Promowanie wartości takich jak tolerancja, szacunek dla wartości wyznawanych przez inne narodowości, wspólna pomoc i współpraca międzynarodowa, co ma na celu zwiększenie wymiaru europejskiego szkoły.
 Projekt zakładał odbycie 3-tygodniowego stażu zawodowego, w dwóch kolejnych latach, przez 62 uczniów klas II naszej szkoły kształcących się w zawodach Technik Weterynarii, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Usług Fryzjerskich.
W roku szkolnym 2017/2018 wyjechało łącznie 31 uczniów, w tym 15-osobowa grupa uczniów klas drugich Technikum Weterynarii, 11 z Technikum Usług Fryzjerstwa i 5 z Technikum Usług Gastronomicznych. W roku 2018/2019 - 31 uczniów, w tym 12 uczennic technikum usług  fryzjerskich i 4 uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych, które odbywały staż we Włoszech oraz 15 uczniów technikum weterynarii odbywających staż w Portugalii.
Staż był realizacją obowiązkowej praktyki zawodowej, którą musi odbyć każdy uczeń klasy drugiej. Uczniowie technikum weterynarii odbywali staż w portugalskich gabinetach weterynaryjnych, technikum usług fryzjerstwa we włoskich salonach fryzjerskich, a uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych we włoskich restauracjach. Projekt realizowany był w partnerstwie z doświadczonymi partnerami Sistema Turismo z Włoch oraz Braga Mob z Portugalii. Staże realizowane były w dwóch terminach: I-sza mobilność na przełomie kwietnia i maja 2018 r. oraz II-ga mobilność na przełomie lutego i marca 2019 r. Przed wyjazdem na praktykę każdy z uczestników projektu uczestniczył w zajęciach z przygotowania zawodowego, kulturowego oraz językowego, a po powrocie do kraju otrzymał dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

MOBILNOŚĆ PIERWSZA - KWIECIEŃ/MAJ 2018

A - Najlepsze prezentacje uczniów wykonane przed wyjazdem na staż

Poniżej przedstawiamy najlepsze prezentacje uczniów klas drugich starających się o wyjazd na staż zawodowy do Włoch / Portugalii. „Mój staż zawodowy we Włoszech / Portugalii”

TECHNIK WETERYNARII

Zajko Ewelina

 

 

 

 

 

 

 

Kwasek Natalia

 

 

 

 

 

 

 

Daszykowski Michał

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szarek Wiktoria

 

 

 

 

 

 

 

Przednówek Klaudia

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Rak Anna

 

 

 

 

 

 

 

Tworek Kinga

 

 

 

 

 

 

 

Miś Małgorzata

 

 

 

 

 

 

B - Dokumentacja fotograficzna ze stażu:

Dokumentacja fotograficzna Portugalia '2018 - TUTAJ

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna Włochy '2018  - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

C - Dokumentacja filmowa podsumowująca staż:

Portugalia kwiecień/maj '2018

D - Najlepsze portfolia uczniów prezentujące przebieg stażu:

Przedstawiamy najlepsze portfolia uczniów dokumentujące przebieg stażu realizowanego w ramach projektu pt. „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku międzynarodowym”

Wyjazd kwiecień/maj 2018

1.    Ewelina Zajko III TWA (wersja pdf) - TUTAJ
2.    Anna Kowalska III TWA (wersja pdf) -
TUTAJ
3.    Monika Przybylska III TWA (wersja pdf) -
TUTAJ

MOBILNOŚĆ DRUGA - LUTY/MARZEC 2019

A - Najlepsze prezentacje uczniów wykonane przed wyjazdem na staż

Poniżej przedstawiamy najlepsze prezentacje uczniów klas drugich starających się o wyjazd na staż zawodowy do Włoch / Portugalii. „Mój staż zawodowy we Włoszech / Portugalii”
 

Dominika Halat klasa II TFŻ

(wersja pdf)

 

 

 

 

 

Weronika Bębnowicz klasa II TŻ

(wersja PDF)

 

 

 

 

 

Jakub Jamrozowicz klasa II TWC

(wersja PDF)

 

 

 

 

 

Klaudia Ziemba klasa II TWC

(wersja PDF)

 

 

 

 

B - Dokumentacja fotograficzna ze stażu:

Dokumentacja fotograficzna Portugalia '2019 - TUTAJ

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna Włochy '2019  - TUTAJ

 

 

 

 

 

C - Dokumentacja filmowa podsumowująca staż:

Portugalia luty/marzec '2019

Włochy luty/marzec '2019

D - Najlepsze portfolia uczniów prezentujące przebieg stażu:

Przedstawiamy najlepsze portfolia uczniów dokumentujące przebieg stażu realizowanego w ramach projektu pt. „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku międzynarodowym”

Wyjazd luty/marzec 2019

1.    Magdalena Kłósek II TWB (wersja pdf) - TUTAJ
2.    Klaudia Krzemińska II TUF (wersja pdf) - TUTAJ

ARTYKUŁY PRASOWE:

- Kwartalnik społeczno-kulturalny "Trzcionka:

Artykuł Trzcionka 1 (plik PDF)

 

Artykuł Trzcionka 2 (plik PDF)

 

Artykuł Trzcionka 3 (plik pdf)

 

Artykuł Trzcionka 4 (plik PDF)

 

- Tygodnik Gazeta Reporter:

Artykuł nr 1 Reporter (plik JPG)

 

Artykuł nr 2 Reporter (plik JPG)

- Gazetka szkolna "Kurier Szkolny:

Styczeń 2019 (plik PDF)

 

Listopad 2018 (plik PDF)

 

Kwiecień 2018 (plik PDF)

 

Listopad 2017 (plik PDF)

 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY UPOWSZECHNIAJĄCE:

Prezentacja dla rodziców 1 (plik PDF)

 

Prezentacja dla rodziców 2 (plik PDF)

 

Ulotka informacyjna (plik PDF)

 

Uaktualniony folder informacyjny o realizowanych projektach (plik PDF)

 

SŁOWNICZKI JĘZYKOWE UCZNIÓW:

Słowniczek zawodowy 1 (plik PDF)

 

Słowniczek zawodowy 2 (plik PDF)

 

Słowniczek zawodowy 3 (plik PDF)

 

Słowniczek zawodowy 4 (plik PDF)

 

 

Słowniczek zawodowy 5 (plik PDF)

 

 

PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK

FACEBOOK - wybrane zrzuty ekranu z wyjazdów

 

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer