Kierunki kształcenia

Projekty i staże

OWiUR Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Szkoła od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w eliminacja szkolnych, okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) równocześnie zajmując w niej wysokie lokaty. Dodatkowym atutem startu młodzieży w tej olimpiadzie jest fakt, że laureaci szczebla centralnego otrzymują indeks na dowolną wyższą uczelnię techniczną na terenie naszego kraju.

 

Sukcesy naszej szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w latach 1988 - 2017:

- 58 laureatów

- 5 finalistów eliminacji centralnych 

  -  w tym w blokach tematycznych:

          -    inżynieria środowiska (melioracja, ochrona środowiska)  -  45 laureatów i 3 finalistów

          -    produkcja zwierzęca                                                                     -  11 laureatów i 2 finalistów

          -    żywienia  człowieka i gospodarstwa domowego                   -  2 laureatów

Cele i zadania OWiUR

 Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest:

    *rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych,

-       * rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów,

-       * pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne,

-       * popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa.

     Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej

i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

            Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa.

            Olimpiada prowadzona jest w blokach:

-         produkcja roślina, -  produkcja zwierzęca,  -  mechanizacja rolnictwa, inżynieria i ochrona środowiska,  -  ogrodnictwo, -  leśnictwo,  - żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,  -  agrobiznes.

            Głównym organizatorem Olimpiady jest Akademia Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Współorganizatorami są  Akademie Rolnicze oraz wydziały  urzędów wojewódzkich, instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z poszczególnymi działami tematycznymi /blokami/ Olimpiady.

            Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

-         I stopień  -  zawody szkolne,

-         II stopień  -  zawody okręgowe,

-         III stopień  - zawody centralne.

-         Na wszystkich stopniach przeprowadzane są  eliminacje pisemne oraz eliminacje praktyczne. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych i 15 z ekonomiki i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego,

Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać  60 punktów.

-         Podczas eliminacji praktycznych każdy uczestnik rozwiązuje  3 zadania praktyczne, za które może otrzymać  w sumie  60 punktów. Łącznie do uzyskania  60 punktów.

    Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach centralnych są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku tematycznego, a laureaci eliminacji centralnych przyjmowani na studia kierunkowe w Akademiach Rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. /Laureaci bloku inżynierii i ochrony środowiska  również na wydziały: inżynierii środowiska i ochrony środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie/.  Szkoła nasza w Olimpiadzie uczestniczy od 1988 roku.       

Laureaci szczebla centralnego OWiUR  od 1988 do 2017

 

BLOK  MELIORACYJNY

1.

1997/1998

JANOCHA  PIOTR

I

 Marian Szumilas

2.

3.

 1988/1989

SIWARSKI  JACEK

WERFEL  BOGUSŁAW

I

II

Janusz Jakubek

4.

5.

6.

1989/1990

GAŁĄZKA  JERZY

PRZYWARA  ZENON

KOPACZ  WIESŁAW

I

III

V

 

Janusz Jakubek

7.

8.

 

1990/1991

MACIELA  WITOLD

ZAJĄC  PAWEŁ

I

II

 

Marian Szumilas

9.

 

1991/1992

GAZDA  STANISŁAW

Finalista

eliminacji centralnych

 

Janusz Jakubek

10.

11.

 

1992/1993

AUGUSTYN   JACEK

ŚWIETLIK  JAN

II

Laureat

eliminacji

okręgowych

 

Marian Szumilas

12.

13.

1993/1994

SOBCZYK  DARIUSZ

PIĄTEK  SŁAWOMIR

III

IV

 

 Marian Szumilas

14.

15.

1994/1995

RZUCIDŁO  DANIEL

DRĄG  KRZYSZTOF

I

III

 

 Janusz Jakubek

BLOK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

16.

17.

18.

19.

1995/1996

WÓJCIK  EWA

PAŚKO  BOGUSŁAW

BORYS  ARTUR

LISZCZ  WIESŁAW

I

I

IV

VII

 

 

 Marian Szumilas

20.

21.

22.

23.

24.

1996/1997

WSZOŁEK  ANDRZEJ

TRALA  GRZEGORZ

ŁUSZCZ  PIOTR

DUSZA  DAWID

DZIEDZIC  MAŁGORATA

I

III

 

 

 

 

Janusz Jakubek

25.

1997/1998

SOBCZYK  ANDRZEJ

III

Marian Szumilas

BLOK INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

26.

27.

28.

29.

1998/1999

MIKULSKI MACIEJ

KROKOS  MAREK

SOBCZYK  ANDRZEJ

SZYMASZEK  PAWEŁ

I

II

III

V

 

 

Marian Szumilas

30.

31.

32.

33.

34.

1999/2000

MIKULSKI  MACIEJ

WIATER  KRZYSZTOF

SZYMASZEK  PAWEŁ

DZIÓBA  ROBERT

KWIATEK  SŁAWOMIR

I

II

III

IV

V

 

 

Marian Szumilas

35.

36.

2000/2001

SZOPIŃSKI  MATEUSZ

HOMA  JANUSZ 

 

III

Laureat eliminacji okręgowych

 

 Marian Szumilas

37.

2003/2004

KALITA  WOJCIECH

I

 

Marian Szumilas

 

38.

 

39.

 

2004/2005

 

KONIARZ  TOMASZ

 

RYMUT  MAREK

 

I

 

II

 

 

 

Marian Szumilas

 

40.

 

41.

 

42.

 

2005/2006

 

KOTWICZ  MICHALINA

 

PIEPRZAK  JÓZEF

 

WNĘK  JACEK

 

I

 

II

 

III

 

 

 

Marian Szumilas

 

43.

 

44.

 

2006/2007

 

KOTWICZ  PRZEMYSŁAW

 

HAWER  PAULINA

 

III

 

IV

 

 

 

Marian Szumilas

 

45.

 

2007/2008

 

KANIA  BARBARA

 

VI

 

Marian Szumilas

 

46.

 

2008/2009

 

PAZDAN  NATALIA

 

V

 

Marian Szumilas

 

47.

 

2009/2010

 

MRÓZ RADOSŁAW

 

III

 

Marian Szumilas

 

48.

 

2010/2011

 

SZLOSEK SZYMON

 

I

 

Marian Szumilas

BLOK PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

1.

1992/1993

BEŁKOT  ZBIGIEW

Laureat

Ewa Niedzielska

2.

3.

1994/1995

FULARZ  MAREK

LONC  GRZEGORZ

Laureat

Laureat

 

Ewa Niedzielska

4.

1996/1997

ZIAJOR  JÓZEF

Laureat

Ewa Niedzielska

5.

6.

1997/1998

SULIKOWSKI  JERZY

ZIAJOR  JÓZEF

Laureat

Laureat

Ewa Niedzielska

7.

1999/2000

ZŁOTEK  GRZEGORZ

V

Anna Rogowska

Ewa Niedzielska

8.

9.

2000/2001

JAŁOWIEC  WALDEMAR

ZŁOTEK  GRZEGORZ

III

V

 Anna Rogowska

Ewa Niedzielska

10.

2003/2004

ŁUKASZ BOCHEŃSKI

 

 

Finalista eliminacji centralnych

Dariusz Giełbaga

Anna Rogowska

11.

2004/2005

ŁUKASZ BOCHEŃSKI

Laureat

VIII

Dariusz Giełbaga

Anna Rogowska

12.

2005/2006

WILGUCKA EDYTA

XV

Dariusz Giełbaga

Anna Rogowska

13.

2009/2010

MACIOŁEK KRZYSZTOF

Finalista eliminacji centralnych

Dariusz Giełbaga

Anna Rogowska

14.

2010/2011

ROKOSZ MARCELINA

VIII 

Dariusz Giełbaga

Anna Rogowska

BLOK ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I GOSP. DOMOWEGO

1.

 

2.

1997/1998

CEBULSKA MARIA

PIWOWAR  MAŁGORZATA

II

 

II

Danuta Janczewska

Czytaj o starcie naszej młodzieży w OWiUR  w ostatnich latach:

2017 - Mamy 2 olimpijczyków eliminacji okręgowych OWiUR

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

                                                                                                                       

2016 - Mamy olimpijczyka na szczeblu centralnym OWiUR

Czytaj więcej - TUTAJ

Zobacz więcej zdjęć - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - Przybyło Urszula zajęła I miejsce w Polsce w OWiUR

2011 - W olimpiadzie OWiUR mamy I i VIII miejsce w Polsce

Czytaj więcej - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - OWiUR mamy III miejsce w Polsce

2009 - Mamy laureata eliminacji centralnych OWiUR

2008 - Mamy laureata eliminacji centralnych OWiUR

2007 - Mamy 2 laureatów eliminacji centralnych OWiUR

2006 - Mamy 4 laureatów eliminacji centralnych OWiUR

2011 - Eliminacje okręgowe OWiUR

2010 - W OWiUR mamy III miejsce w Polsce

2009 - Eliminacje szkolne OWiUR

2009 - Mamy laureata eliminacji centralnych OWiUR

2009 - Eliminacje okręgowe OWiUR

2008 - Mamy laureata eliminacji centralnych OWiUR

2007 - Mamy 2 laureatów eliminacji centralnych OWiUR

2007 - Eliminacje okręgowe OWiUR

2006 - Mamy 4 laureatów eliminacji centralnych OWiUR

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer