Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Rada Rodziców ZS T-W w Trzcianie

Drodzy Rodzice!
Zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą o dobrowolne wpłaty na fundusz Rady Rodziców.

Fundusz ten  uzupełniany jest jedynie poprzez Państwa wpłaty. Dlatego tez prosimy o wsparcie dobrowolną kwotą - fundusz Rady Rodziców.

Już nie  otrzymujemy prowizji z tytułu ubezpieczenia, ponieważ zmieniły się przepisy. W poprzednich latach prowizja ta znacznie wspierała fundusz naszych dzieci.
Środki te przeznacza się na dofinansowanie uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach oraz na zakup nagród dla najlepszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy tym rodzicom, którzy dokonali już wpłaty na konto Rady.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

Rada Rodziców przy ZSTW w Trzcianie

KONTO RADY RODZICÓW:


38 8642 1126 2012 1126 9795 0001

 

email: radarodzicow.zstw.trzciana@gmail.com

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy ZST-W w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zbierano na rzecz Rady Rodziców składki w kwocie 50 zł, co miało zapewnić realizację jej podstawowych zadań. Łączny przychód budżetu ze składek i innych dotacji w omawianym roku szkolnym był rekordowy – wyniósł ponad 13 tys. zł, co dowodzi, jak obowiązkowo rodzice uczniów szkoły podeszli do tematu działalności Rady Rodziców.
Jak co roku, tradycyjnie Rada Rodziców wspierała uczniów, wychowawców i nauczycieli w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Znalazły się wśród nich konkursy fryzjerskie i gastronomiczne, konkursy językowe oraz z różnych innych przedmiotów ogólnokształcących, udało się sfinansować nagrody w kilku konkursach organizowanych w internacie. Tradycyjnie dofinansowano również studniówkę klas czwartych techników i trzeciej liceum, zakupiono nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, dofinansowano wyjazdy na basen oraz wycieczkę laureatów konkursu „Czystość w moim pokoju” zorganizowaną dla wychowanków internatu. Zakupiono nagrody dla uczniów-społeczników i członków samorządu uczniowskiego, sfinansowano zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację „Dnia bez papierosa”. Wyjątkowo organizacja „Dnia Prymusa” została przeniesiona z ubiegłego roku szkolnego na wrzesień bieżącego roku szkolnego, jednak i tym razem udało się nagrodzić wszystkich najlepszych uczniów w szkole.
Bez zebranych składek większość tych przedsięwzięć nie odbyłaby się, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przekazali składkę na rzecz Rady Rodziców. Bardzo dziękuję pedagog szkolnej pani Ludwice Oleksak, z którą współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękuję również panu dyrektorowi Januszowi Jakubkowi i jego zastępcy Robertowi Bejsterowi za przychylność i pełne poparcie w działaniach Rady Rodziców. Chciałbym również podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom pracującym w ZSTW w Trzcianie za owocną współpracę. Dziękuję także panu Markowi Maksymowiczowi za trud prowadzenia posiedzeń Rady Rodziców.

Trzciana, 16.11.2018 r.

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa wybrane w dniu 16 listopada 2018r.:

1. Grzegorz Kawalec – przewodniczący
2. Ewa Dziedzic – z-ca przewodniczącego
3. Bartłomiej Patroś – skarbnik
4. Barbara Magdziak – sekretarz
5. Janusz Szypuła – członek
6. Marta Skrobacz – członek
7. Elżbieta Rokoszak - członek
8. Katarzyna Babula - członek
9. Jerzy Lomprer - członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa wybrana w dniu 16 listopada 2018r.:

1. Andrzej Zimny
2. Agnieszka Sas

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer