Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Rada Rodziców ZS T-W w Trzcianie

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy ZST-W w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zbierano na rzecz Rady Rodziców składki w kwocie 50 zł, co miało zapewnić realizację jej podstawowych zadań. Łączny przychód budżetu ze składek i innych dotacji w omawianym roku szkolnym był rekordowy – wyniósł ponad 13 tys. zł, co dowodzi, jak obowiązkowo rodzice uczniów szkoły podeszli do tematu działalności Rady Rodziców.
Jak co roku, tradycyjnie Rada Rodziców wspierała uczniów, wychowawców i nauczycieli w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Znalazły się wśród nich konkursy fryzjerskie i gastronomiczne, konkursy językowe oraz z różnych innych przedmiotów ogólnokształcących, udało się sfinansować nagrody w kilku konkursach organizowanych w internacie. Tradycyjnie dofinansowano również studniówkę klas czwartych techników i trzeciej liceum, zakupiono nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, dofinansowano wyjazdy na basen oraz wycieczkę laureatów konkursu „Czystość w moim pokoju” zorganizowaną dla wychowanków internatu. Zakupiono nagrody dla uczniów-społeczników i członków samorządu uczniowskiego, sfinansowano zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację „Dnia bez papierosa”. Wyjątkowo organizacja „Dnia Prymusa” została przeniesiona z ubiegłego roku szkolnego na wrzesień bieżącego roku szkolnego, jednak i tym razem udało się nagrodzić wszystkich najlepszych uczniów w szkole.
Bez zebranych składek większość tych przedsięwzięć nie odbyłaby się, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przekazali składkę na rzecz Rady Rodziców. Bardzo dziękuję pedagog szkolnej pani Ludwice Oleksak, z którą współpraca układała się bardzo dobrze. Dziękuję również panu dyrektorowi Januszowi Jakubkowi i jego zastępcy Robertowi Bejsterowi za przychylność i pełne poparcie w działaniach Rady Rodziców. Chciałbym również podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom pracującym w ZSTW w Trzcianie za owocną współpracę. Dziękuję także panu Markowi Maksymowiczowi za trud prowadzenia posiedzeń Rady Rodziców.

Trzciana, 16.11.2018 r.

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa wybrane w dniu 16 listopada 2018r.:

1. Grzegorz Kawalec – przewodniczący
2. Ewa Dziedzic – z-ca przewodniczącego
3. Bartłomiej Patroś – skarbnik
4. Barbara Magdziak – sekretarz
5. Janusz Szypuła – członek
6. Marta Skrobacz – członek
7. Elżbieta Rokoszak - członek
8. Katarzyna Babula - członek
9. Jerzy Lomprer - członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa wybrana w dniu 16 listopada 2018r.:

1. Andrzej Zimny
2. Agnieszka Sas

KONTO RADY RODZICÓW:


38 8642 1126 2012 1126 9795 0001

 

email: radarodzicow.zstw.trzciana@gmail.com

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer

Na skróty