Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Comenius

  Projekt Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP), ustanowionego przez Wspólnotę Europejską w 2006 roku. Głównym celem LLP jest wsparcie rozwoju Unii Europejskiej, aby gospodarka unijna stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, z większą liczbą miejsc pracy i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością. Intencją LLP jest przede wszystkim wspieranie wymiany, współpracy i mobilności oraz uwypuklanie europejskiego wymiaru edukacji.Projekt Comenius jest zorientowany na edukację szkolną i ma wyznaczone dwa cele. Pierwszym z nich jest poszerzenie przez młodych ludzi i kadrę dydaktyczną wiedzy na temat różnorodności kultur i języków europejskich, lepsze jej zrozumienie oraz dostrzeżenie wartości, jakie kryje w sobie ta różnorodność. Drugim natomiast jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia przy zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych przydatnych dla ich rozwoju osobowego, a także do zdobycia w przyszłości zatrudnienia i realizowania się w roli aktywnego europejskiego obywatela.    

Więcej o projekcie UE Comenius - TUTAJ

Zobacz jak w naszej szkole jest realizowany program Comenius w poszczególnych latach:

Comenius 2009 - 2011

Comenius 2012 - 2014

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer