Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego

W dniu 10.12.2021 roku odbył się wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego. Mamy bardzo zdolną młodzież, bowiem do konkursu przystąpiło ponad 60 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem konkursem i ogromną liczbą uczestników, uczniowie pisali test w sali gimnastycznej, tak aby wszyscy się zmieścili.

Konkurs miał formę pisemną i składał się z testu, który sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych. A oto zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie:

I miejsce
Justyna Jabłońska klasa III TWD

II miejsce
Julia Fryncel – Domagała klasa I TWB
Aleksandra Kowalik klasa II TWA

III miejsce
Emilia Drygaś klasa II LO
Julia Kołecka klasa II TWA

Wyróżnienie
Emilia Kowalczykowska klasa I TWA
Julia Michałkiewicz klasa III TWD

Serdecznie gratulujemy wszystkim !!! Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły. Przejście na naukę on-line uniemożliwiło nam uroczyste wręczenie nagród.

Agnieszka Bejster

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer